Konsultacja kontrolna

100,00 

Omówienie i korekta wprowadzonych zmian. Wyznaczenie nowych celów. 

Kategoria:

Opis

Trwa 30 minut. Omówienie wypełnionego „Dzienniczka żywieniowego”. Wspólny wybór kolejnych kroków potrzebnych do realizacji przyjętego planu. Analiza etykiet ulubionych produktów spożywczych, jeśli takowe zostały przyniesione na wizytę. Jeśli występuje potrzeba, silna praca z motywacją.

Wizyta dziecka odbywa się w obecności dorosłego.